Gwarancja jakości. Nasze wyroby markowane są znakiem CE, posiadają Certyfikat Zgodności ITB Nr 309/W/02/2 zgodny z aprobatą techniczną ITB Nr AT-15-2902/2002. Posiadamy Certyfikat Jakości firmy VEKA A.G. jak również "Wielkopolski Znak Jakości".

 

Polityka jakości. Mamy ambicje produkować stolarkę na najwyższym światowym poziomie jakościowym, być firmą organizacyjnie sprawną, kompetentną i konkurencyjną na rynku. Osiągamy to poprzez spełnianie wszystkich technicznie możliwych potrzeb naszych Klientów i oferowanie im najwyższej jakości wyrobów, uwzględnianie wszystkich ustaleń prawnych i umownych w realizacji stolarki oraz usługi. Przestrzeganie wszystkich ustaleń jakościowych wynegocjowanych zarówno z naszymi Klientami jak i dostawcami. Ustalenia te są wiążące dla wszystkich naszych pracowników Stały i systematyczny nadzór procesu technologicznego produkcji stolarki oraz usługi montażowej Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i poszanowania pomiędzy firmą a swoimi Klientami oraz dostawcami i kooperantami Dobra organizacja pracy w przedsiębiorstwie poprzez dokładne ustalenie zakresu obowiązków wszystkich pracowników.

 

Świadomi jesteśmy, że wraz z rozwojem nowych technologii oraz rozbudzaniem nowych potrzeb u naszych Klientów, również nasz system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie będzie musiał ulegać ciągłemu rozwojowi i zmianom. Jesteśmy na to przygotowani i zauważamy konieczność wprowadzania takich zmian w przyszłości.